Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text

  • У разі виникнення питань стосовно якості постачання електричної енергії споживач може звернутися до … в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань.
  • Ваше звернення буде розглянуте та надана відповідь. У разі можливості буде запропоновано призначити час та місце проведення переговорів.
  • У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки можуть бути передані на вирішення в господарські суди України відповідно до підсудності та підвідомчості, встановленої чинним законодавством України та розглядатись відповідно до чинного законодавства України.
  • Також у разі не вирішення Вашого питання, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27;
  • е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua (стаття 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року №1540-VIII) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19  Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.